Laten we gaan vliegen of ..........

Als je de titel van het keuzevak leest denken de meeste mensen gelijk leuk we gaan vliegen, Natuurlijk is dit een onderdeel van het keuzevak maar veel belangrijker is de wet en regelgeving die erbij komt kijken. Want als drone gebruiker binnen je beroep moet je wel op de hoogte zijn van alle wet en regelgeving, En weten waar je de actuele informatie moet halen, 
Daarom is een gedegen opleiding een must, ook al vliegen we binnen de open categorie we zijn met toestellen aan het werk die bij onkundig gebruik schade kunnen toebrengen aan andere personen en of materialen. En dat is iets wat we natuurlijk willen voorkomen. 

Na een aantal lessen waarin de basiskennis van de wet en regelgeving is behandeld en getoetst gaan we aan de slag met de dronesimulator. En als je daarin hebt laten zien dat je beschikt over de nodige muscle memory dan ga je samen met je docent naar buiten, En dan gaan we vliegen.

Dankzij onze Autel education systemen kunnen de opgeleide docenten hun studenten veilig laten vliegen, we werken met een lesauto principe waarin een student veilig kan vliegen en de docent wanneer nodig  kan ingrijpen en er geen ongelukken of incidenten gebeuren.

Dit geeft de studenten een veilig gevoel en stelt hen instaat om met een professioneel dronesysteem te vliegen tijdens de opleiding.
Nadat een student de benodigde vlieguren heeft en zich de theorie eigen heeft gemaakt volgt het officiële examen wat bestaat uit twee onderdelen. Het examen A1/A3 en het examen A2. Na het behalen van deze twee examens en het positief afsluiten van de praktijktoets is een student bevoegd voor het besturen van een drone binnen de open categorie.